Top
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen kirje: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden pientaloalueiden säilyminen – Tonteilla tavataan
fade
3759
post-template-default,single,single-post,postid-3759,single-format-standard,eltd-core-1.1.1,flow-ver-1.3.6,,eltd-smooth-page-transitions,ajax,eltd-grid-1300,eltd-blog-installed,page-template-blog-standard,eltd-header-vertical,eltd-sticky-header-on-scroll-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-dropdown-default,eltd-light-header,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen kirje: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden pientaloalueiden säilyminen

Tänään toimitettu Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen kirje seuraaville vastaanottajille:

Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Kaupunginmuseo
Kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto
sari.saresto@hel.fi
Apulaispormestari Anni Sinnemäki
anni.sinnemaki@hel.fi
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu
Tonttipäällikkö Sami Haapanen
sami.haapanen@hel.fi

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden pientaloalueiden säilyminen

Koskelan, Kumpulan, Käpylän ja Toukolan pientaloalueet ovat kaikki asemakaavalla suojeltuja. Käpylän pientaloalueet ovat vieläpä Valtioneuvoston päätöksellä vahvistetussa Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -inventoinnissa. Alueen pientalot sijaitsevat kaupungin vuokramaalla, mutta niillä sijaitsevat rakennukset ovat yksityisomistuksessa. Rakennuksista ympäristöineen huolehtivat asukkaat omalla kustannuksellaan.

Alueelle ehdotettu tuleva, huomattavan korkea maanvuokrataso (valtaosa sopimuksista päättyy 1.1.2020) uhkaa alueen säilymistä. Kun asukkaiden usean kuukauden nettotulot ohjautuvat jatkossa maanvuokraan (tulevat maanvuokrat useita tuhansia euroja), on asukkaiden käytössä merkittävästi vähemmän rahaa rakennusten ja ympäristön ylläpitoon ja kunnostamiseen. Alueet ovat toistaiseksi poikkeuksellisen hyvin säilyneitä – vain muutamia taloja on tuhoutunut/jouduttu purkamaan tulipalon tai korjauskelvottomuuden vuoksi.

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry pyytää kaupunginmuseolta lausuntoa alueen säilymisen varmistamiseksi tehtävistä toimista. Samoin yhdistys pyytää kaupunginmuseon kannanottoa maanvuokratason vaikutuksesta alueen säilymiseen. Linnunlaulun huvila 9 (Juneksen huvila) on osoitus lain sallimien pakkokeinojen tehottomuudesta yksityisomistuksessa olevan rakennuksen suojelussa. Toivottavasti Koskelan, Kumpulan, Käpylän ja Toukolan pientaloalueiden säilyminen ei tule perustumaan pakkokeinoihin vaan asukkaat kykenevät kaupungin tuella huolehtimaan elävän kulttuuriympäristön säilymisestä kaikkien nykyisten ja tulevien kaupunkilaisten sekä matkailijoiden iloksi. Pyydämme myös kaupunkia tiedottamaan yhdistystä alueidemme rakennusten korjaamiseen käytettävissä olevista tuista ja avustuksista.

Arvostamme, että kaupunki on aiempina vuosikymmeninä päättänyt alueen asemakaavasuojelusta. Vastaavaa yhtenäistä aluetta ei ole pääkaupunkiseudulla säilynyt. Päätös on kuitenkin aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia ja -vaateita asukkaille. Nyt näyttää siltä, että kaupunki ei ole valmis tunnustamaan suojelupäätösten vaikutusta tontin käyttöarvoon vaan katsoo, että suojellun rakennuksen kerrosneliö on yhtä arvokas kuin rakennusoikeuden käypä arvo.

Asukkaat ovat ilmaisseet tahtonsa suojelukaavan huomioonottamiseen maanvuokran määrittelyssä 19.12.2017 kaupunkiympäristölautakunnalle luovutettavassa kannanotossa.

Helsingissä 11.12.2017 Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry:n puolesta
Tuuli Kunnas, puheenjohtaja
Salli Hakala, hallituksen jäsen
Tea Jarma-Vartiainen, hallituksen jäsen
Karoliina Kähö, hallituksen jäsen
Aarne Laakkonen, hallituksen jäsen
Hannu Pohjanpalo, hallituksen jäsen
Jukka Salomaa, hallituksen jäsen
Hannu Vartiainen, hallituksen jäsen
Eija Virtanen, hallituksen jäsen

Sari Väntänen
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.